دوره های آموزشی

این مجموعه دارای دوره های متنوع غواصی اسکوبا ، شامل : دوره یک ستاره ، دو ستاره ، سه ستاره ، غواصی در شب ، جهت یابی و امداد و نجات و…می باشد.

استاندارد غواصی یک ستاره

اهداف این برنامه آموزشی معرفی اصول غواصی اسکوبا به تازه واردان در ورزش غواصی تفریحی اسکوبا می باشد ، که به داوطلب این امکان را می دهد تا بدون ایستگاه برداشت فشار و با استفاده از هوا بعنوان گاز تنفسی حداکثر تا عمق 20 متر بطور ایمن غواصی کند.

استاندارد غواصی دوستاره

این دوره ادامه آموزش و صدور گواهینامه برای غواصان دارای گواهینامه می باشد ، این برنامه آموزشی با هدف ایجاد مهارتهای آموخته شده در دوره یک ستاره غواصی اسکوبا و پیشبرد مهارتهای غواصی تفریحی با حداکثر عمق 30 متر به روشی ایمن و درست می باشد.

پیشنیاز دوره سه ستاره

  • غواصی در شب
  • جهت یابی
  • امداد و نجات

استاندارد غواصی سه ستاره

این برنامه آموزشی با معرفی اصول لیدری غواصی به غواص دو ستاره CMAS با تجربه است که آنها را قادر به برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت غواصی خود با غواصی دیگر تا حداکثر عمق توصیه شده ی 40 متر در محدوه ایمن خواهد کرد و غواصان ورزشی دیگر را با توجه به صلاحیت سطح آنها به روشی ایمن و درست در آبهای آزاد هدایت کنند.